نخستین بقایای جانباختگان نمونه گیری شد

0

به گزارش آنیکال به نقل از خبرگزاری مهرکامروز امینی افزود: این کار شامل کد گذاری، عکسبرداری و نمونه برداری برای آزمایشهای ژنتیک برای احراز هویت از طریق دی ان ای است.

وی بیان داشت: این کار توسط ۴۰ کارشناس انجام می شود.

امینی تصریح کرد: کارشناسان پزشکی قانونی در آمادگی کامل به سر می برند.

گردآوری : گروه خبری آنیکال

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here