برنامه درسی پایه چهارم طلاب/ ارائه ۷۲۰ ساعت آموزشی

0

به گزارش آنیکال به نقل از خبرگزاری مهر، طبق اعلام معاونت آموزشی حوزه های علمیه طلاب پایه چهارم مدارس علمیه باید در یک سال تحصیلی ۷۲۰ ساعت کلاس آموزشی را بگذرانند.

طبق اعلام این معاونت و براساس آیین نامه جدید آموزشی مدارس علمیه طلاب پایه چهارم در نیسمال اول تحصیلی باید ۳۴۵ ساعت کلاس آموزشی داشته باشند.جدول دروس نیسمال اول پایه چهارم مدارس علمیه


ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول ۱ بخش(۱) ۸۵ همه کتاب اصول شهید مطهری و الموجز تا اول المقصد الخامس اصول شهید مطهری و الموجز
۲ فقه ۱ بخش (۱) ۸۵ از کتاب الطهاره تا اول الفصل الثالث (فی کیفیه الصلاه) شرح المه
۳ فقه ۲ بخش (۱) ۸۵ از کتاب الصوم تا اول الفصل السادس(فی کفارات الاحرام) شرح المه
۴ عقاید ۴ بخش (۱) ۶۰ از اول کتاب تا اول عقیدتنا فی صفاته تعالی بدایه المعارف الالهیه جلد ۱
۵ نهج البلاغه ۱ ۳۰ نامه ۳۱ نهج البلاغه(وصیت نامه)  نهج البلاغه

طلاب پایه چهارم در نیسمال دوم تحصیلی خود باید ۳۷۵ ساعت کلاس درسی آموزشی را بگذرانند.
جدول دروس نیسمال دوم پایه چهارم مدارس علمیه
ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول ۱  بخش (۲) ۸۵ از المقصد الخامس تا پایان کتاب اصول شهید مطهری و الموجز
۲ فقه ۱ بخش (۲) ۸۵ از الفصل الثالث فی کیفیه الصلاه تا اول کتاب الصوم شرح لحمه
۳ فقه ۲ بخش (۲) ۸۵ از الفصل السادس تا اول کتاب المتاجر شرح لحمه
۴ عقاید بخش (۲) ۶۰ از عقیدتنا فی صفاته تعالی تا اول الفصل الثانی فی النبوه بدایه المعارف الالهیه جلد ۱
۵ تاریخ ۴ ۳۰ از زندگانی امام باقر(ع) تا اول زندگانی امام هادی(ع) سیره پیشوایان
۶ قرآن ۴ ۳۰ سوره های مریم، طه، انبیاء، مومنون، لقمان گزیده تفسیر نمونه

دروس مطالعاتی تاریخ ۴ و قرآن ۴ معادل ۳۰ ساعت درسی است و مدیران مدارس می توانند از ساعات فوق العاده برای برگزاری این درس ها استفاده کنند و شرکت طلاب در این کلاس ها اختیاری است.

گردآوری : گروه خبری آنیکال

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here